ดอกสว่านคว้านฝั่งหัวน๊อต

สำหรับงานไม้ เราสามารถใช้ดอกฟอร์สเนอร์ หรือดอกใบพายในการคว้านฝังสกรู(Counterbore)ได้สบายมากเลยครับ แต่กับวัสดุแข็งเช่นในการทำงานโลหะ เราไม่สามารถใช้ ดอกสว่านทั้งสองที่กล่าวมาได้ จึงต้องมีดอกคว้านชนิดนี้ขึ้นมา ซึ่งในงานโลหะเราจำเป็ยจะต้องเจาะรูที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวน๊อตเล็กน้องลงในโลหะให้เสร็จก่อน แล้วจึงใช้ดอกคว้านฝังหัวน๊อตอีกที

แต่ในงานไม้เราสามารถใช้ดอก 2 in 1 หรือ 3 in 1 ได้เลยครับ มีให้เลือกทั้งแบบที่ได้ก้นรู้เรียบ สำหรับหัวน๊อตแบบเรียบ และแบที่คว้านได้ก้นรูสอบลง สำหรับหัวสกรูแบบเทเปอร์

ตัวอย่างการเจาะผาย และ เจาะคว้านฝังหัวสกรู ด้วยดอกแบบ 3 in 1
เปรียบเทียบการใช้ดอกคว้านฝังหัวสกรูแบบ 2 in 1 กับการใช้ดอกสว่านธรรมดากับดอกฟอร์สเนอร์ในการคว้านฝังหัวสกรู

สิ่งสำคัญในการคว้านรูฝังหัวสกรูคือความเรียบร้อยของขอบรูด้านนอกครับ เพราะเป็นส่วนที่เราต้องนำเดือยไม้มาปิดรูให้สนิท ถ้ามีรอยไม้ฉัก จะดูไม่เนียบทันที เขาจึงนิยมใช้ดอดอกฟอร์สเนอร์มากกว่าดอกใบพาย(ในกรณีที่ไม่มีคว้านโดยเฉพาะ) เพราะได้งานที่เรียบร้อยกว่ามาก

กลับไปหน้า “ดอกไหนดี?”
กลับไปหน้า “ดอกสว่าน เดอะซีรีส์”

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s