ดอกสว่านสำหรับTapping

ดอกต๊าบเกลียว เป็นดอกสว่านที่ใช้ในการคว้านให้เกิดร่องเกลียวรอบพื้นผิวภายในรูเจาะ เพื่อให้รูสามารถรับเกลียวของโบลต์ได้ มีทั้งแบบที่ต้องเจาะนำก่อนแล้วจึงใช้ดอกต๊าบคว้านเกลียว (ดอกทางขวาในรูป) กับอีกแบบที่เจาะและต๊าบเกลียวในดอกเดียวกัน(ดอกทางซ้ายในรูป)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s