ดอกสว่านสำหรับReaming

ดอกรีมเมอร์ เป็นดอกสว่านที่ใช้ขยายขนาดรู เพื่อให้ได้รูที่มีขนาดตามต้องการ เนื่องจากการเจาะโลหะด้วยดอกสว่านเกลียวบางครั้งจะได้ขนาดรูที่คลาดเคลื่อนเล็กน้อย  วิธีการเจาะรูให้ได้ขนาดเป๊ะๆ ทำได้โดยการเจาะรูขนาดเล็กกว่าขนาดที่ต้องการจริงเล็กน้อย (ประมาณ 1/32 นิ้ว) แล้วจึงใช้ดอกรีมเมอร์คว้านรูให้ได้ขนาดตามต้องการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s