ดอกสว่านสำหรับCountersinking

ถ้าเพื่อนๆต้องการใช้สกรูหัวเคาเตอร์ซั่งค์(Countersunk)  หรือที่ช่างเรียกกันว่าหัวเทเปอร์ หรือ เตเป้อ (Tapered-Head Screw) จำเป็นต้องมีการเจาะผาย เพื่อให้หัวสกรูเรียบไปกับผิววัสดุ ถ้าไม่มีดอกเจาะผายคงจะเจาะลำบาก ดอกเจาะผายนั้นมีทั้งแบบเจาะผายอย่างเดียวโดยต้องเจาะนำด้วยดอกสว่านธรรมดาก่อน แล้วจึงใช้ดอกเจาะผายคว้านปากรูอีกที กับดอกแบบ 2 in 1  คือมีทั้งดอกเจาะนำและดอกเจาะผายอยู่ในดอกเดียวกัน(สามอันทางซ้ายในรูปเป็นดอก 3 in 1 คือเจาะนำ เจาะผาย และคว้านฝังสกรูได้ในอันเดียวกัน)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s