เสียงโต๊ะเลื่อย : Meplus Experiment

วันนี้เราจะมาทดสอบเสียงจากโต๊ะเลื่อยที่เรามีทั้งสองตัว ว่าต่างกันอย่างไร

ขอบคุณที่ติดตามชมครับ

Social Media Links:
Facebook: https://www.facebook.com/MeplusHobby
Google+: https://plus.google.com/+MeplusChannel
Twitter: https://twitter.com/MeplusHobby
Pinterest: https://www.pinterest.com/MeplusPins/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s