ไซโคลนดักฝุ่น : Meplus Review

มาดูวิธีการติดตั้ง ไซโคลนดักฝุ่น (Cyclone Dust Collector) วิธีการใช้งาน และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของไซโคลนรุ่น­ใหม่ไปพร้อมๆกันครับ

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ : http://meplusgibshop.lnwshop.com/p/16

ตอนที่เกี่ยวข้องกับตอนนี้
“Meplus Update 26 01 2559” : https://youtu.be/d45zdfNeu8A
“ตอนที่ 14 ไซโคลนดักฝุ่น” : https://youtu.be/C7IyH436hig
“ตอนที่ 15 ล้อเลื่อนจากเศษไม้” : https://youtu.be/2GHoCAuMMkk
“ตอนที่ 19 จานหมุนกลมกลิ้ก” : https://youtu.be/2wsAjMuwRXM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s