ทดลองการลามไฟ

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เวลาเขาเทสการลามไฟเขาเทสกันอย่างนี้หรือเปล่า แต่เท่าที่ลองดูก็น่าจะพอบอกได้ว่า สิ่งนี้ลสามไฟหรือเปล่า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s